Eco screen Alu 001 og Itaca 1038 forsvinner fra vårt sortiment, Kenia 711 erstatter Itaca 1038